registrácia

Registrácia podľa § 7a

Registrácia podľa § 7a je povinnosťou, ktorú musia riešiť mnohí podnikatelia. Konkrétne tento typ registrácie sa týka tých podnikateľov, ktorí prijímajú alebo dodávajú službu z/do iného štátu v Európskej únii. Okrem toho existuje ešte registrácia aj z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Ak teda ste podnikateľom, ktorý vykonáva aj takého obchody a netušíte, že aj vás sa DPH týka, určite čítajte ďalej.

automobil

Ako využiť automobil v podnikaní na živnosť?

Použitie auta pri podnikaní je jednou z najdiskutovanejším tém medzi podnikateľmi. Aj preto často dochádza k nejasnostiam a nepresnému výkladu. Problémom pri správnom nastavení použitia automobilu v podnikaní však napomáha aj fakt, že samotné predpisy v zákone o dani z príjmov obsahujú veľa výnimiek a tým pádom môžu byť pre niekoho mätúce. V ďalších riadkoch sa zameriame na použitie auta živnostníka a vysvetlíme si, akým spôsobom môže živnostník uplatniť výdavky pri použití vozidla v rámci svojho podnikania.

podielových

Investovanie do podielových fondov – časť II.

Po oboznámení sa s investovaním v podielových fondoch z 1. časti dnes prichádzajú na rad ich poplatky. Ak investujete bez toho, aby ste poznali náklady, je dosť možné, že investujete neefektívne. Každé euro, ktoré vynaložíte na akýkoľvek poplatok znižuje celkový výnos vašej investície a preto poznať a rozumieť nákladom fondov je alfou a omegou každej investície. Zatiaľ čo je výnos z investície neistý, poplatky z nej zaplatíte na betón!