FILOZOFIA 

FILOZOFIOU celého projektu je vytvárať DLHODOBÉ HODNOTY prostredníctvom TVORBY zaujímavého OBSAHU a poskytnúť skutočným FINANČNÝM ODBORNÍKOM sa viac ZVIDITEĽNIŤ prostredníctvom SOCIÁLNYCH SIETI a INTERNETU.

VÍZIOU je spájať talenty a tvoriť obsah BEZ ROZDIELU na SPOLOČNOSŤ, ktorú vlastnia alebo v nej pracujú a zároveň DLHODOBO zvyšovať FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ všetkých ČITATEĽOV ako aj PORADCOV na Slovensku.

WEBOVÝ PORTÁL Finanční Odborníci, SPÁJA TALENTOVANÝCH ĽUDÍ s tvorivým potenciálom, ktorí chcú prezentovať svoje MENO ako originálnu a nezameniteľnú ZNAČKU.

PRAVIDLÁ 

AUTORI článkov tvoria svoj OBSAH pri dodržiavaní týchto 5 PRAVIDIEL:

1, Každý AUTOR vystupuje pod VLASTNÝM MENOM (pravdivé údaje a nie pod prezývkou) a FOTOGRAFIOU bez prezentácie svojej spoločnosti ani inej spoločnosti. Zároveň sa v článkoch VYHÝBA hanlivému textu, ktorý by mohol poškodiť dobré meno osôb alebo iných spoločností. Text nesmie obsahovať akúkoľvek NEZNÁŠANLIVOSŤ či VULGARIZMY.

2, Autori môžu uverejňovať len články s tématikou FINANCIÍ (podľa jednotlivých kategórii), ktoré nesmú obsahovať NEPRAVDIVÉ, NESPRÁVNE alebo NEOVERENÉ informácie. Admin má právo si VYŽIADAŤ ZDROJ, z ktorého boli tieto údaje použité.

3, Nie je povolené publikovať ilustračné foto a články, ktorých tvorcom NIE JE samotný AUTOR a zároveň nesmie porušovať AUTORSKÉ PRÁVA. Pri uvedení informácii z iných zdrojov je potrebné UVIESŤ aj tento ZDROJ. Ilustračné foto a články nesmú svojím obsahom porušovať ZÁKON SR, v opačnom prípade preberajú autori za svoje konanie PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ. 

4, Autor môže mať vo svojom PROFILE (foto a BIO) uvedený aj svoj KONTAKT vo forme WEBU – ten však nesmie poukazovať na priamu, či nepriamu REKLAMU na akúkoľvek PORADENSKÚ spoločnosť registrovanú v OBCHODNOM REGISTRI a v NBS. Môže však zverejniť WEB, ktorý je jeho VLASTNÝM PROJEKTOM a neodkazuje na žiadnu prípadnú PORADENSKÚ SPOLOČNOSŤ. Príklad názvu webu: www.menopriezvisko.sk

5, V článkoch a ani v BIO popise autora NESMÚ byť spätné ODKAZY na iné WEBy (okrem zdroja čerpaných údajov) a ani iná forma REKLAMY, ktorá by propagovala iné záujmy ako SAMOTNÉHO autora. Cieľom WEBu je v prvom rade zviditeľniť seba a svoje meno ako ORIGINÁLNU ZNAČKU a tvoriť HODNOTNÝ obsah pre čitateľov. Pravidlá platia pre VŠETKÝCH autorov ROVNAKO.

V prípade opakovaného PORUŠOVANIA a nerešpektovania týchto pravidiel má právo ADMIN článok VYMAZAŤ prípadne ZMAZAŤ účet AUTOROVI.

V prípade, že chce autor písať KOMERČNÉ články, propagovať REKLAMY, či PR ČLÁNKY, tak kontaktuje ADMINA.

 

Finanční odborníci