3 FORMY SPOLUPRÁCE

 

1, KLASICKÁ (nekomerčná)

Autor článkov vystupuje pod svojim menom, fotkou a BIO-m + možnosť si zvoliť KONTAKTNÝ web podľa pravidiel stránky

 VÝHODY:

 • akýkoľvek počet článkov v mesiaci (autor si buduje svoju originálnu ZNAČKU – meno na finančnom trhu)
 • články sú zdielané ľubovolne na FB (Peniaze, Finančne služby & Biznis)
 • pravidelný NewsLetter s článkami z Webu
 • možnosť zapojenia sa do rôznych súťaží súvisiacich s článkami
 • možnosť použiť už existujúce články

Pokiaľ ešte NIE STE registrovaný, tak sa môžete ZAREGISTROVAŤ teraz.

2, STRATEGICKÁ (nekomerčná)

Autor článkov vystupuje pod svojim menom alebo môže vystupovať aj pod svojim PROJEKTOM (nesmie to byt spoločnosť registrovaná v NBS alebo v ORSR) – pre zachovanie dlhodobej nezávislosti STRÁNKY

VÝHODY:

 • akýkoľvek počet článkov v mesiaci – minimálne však 4 články
 • články sú zdielané na FB – minimálne 1x (Peniaze, Finančné služby & Biznis)
 • možnosť dohody kedy budú články zverejnené na FB nástenke
 • v článkoch môžu byť aj spätné odkazy (len na web samotneho PROJEKTU)
 • možnosť zdielania článkov z webu PROJEKTU na FB nástenke (počet je limitovaný počtom zverejnených článkov na našom webe za daný mesiac)
 • možnosť umiestnenia banneru do článku
 • pravidelný NewsLetter s článkami z Webu
 • možnosť zapojenia sa do rôznych súťaží súvisiacich s článkami
 • možnosť použiť už existujúce články

Pokiaľ ešte NIE STE registrovaný, tak sa môžete ZAREGISTROVAŤ teraz.

3, ​REKLAMNÁ (komerčná)

PR článok môže uverejniť ktokoľvek – osoba alebo firma registrovaná v NBS a OR SR – článok je spoplatnený podľa cenníka

VÝHODY:

 • v článku môžu byť odkazy a názvy konkrétnych spoločností
 • článok je zdielaný na FB stránke 1x (viackrát – podľa cenníka)
 • možnosť zvoliť si dátum a čas