POSKYTUJEME profesionálne finančné PORADENSTVO prostredníctvom ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV, ktorí zároveň zvyšujú cez odborné články FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ na Slovenku.

V rámci portfólia služieb NAJČASTEJŠIE klienti VYUŽÍVAJÚ:

INVESTOVANIE:

PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE

Pravidelné investovanie je ideálnou formou investovania vďaka priemerovaniu ceny, vďaka čomu sa znižuje riziko a zvyšuje výnos. Pravidelne investovať sa dá od 10€ mesačne priemerný výnos je na úrovni 6% a viac ročne.

JEDNORÁZOVÉ INVESTOVANIE

Jednorázovým investovaním je možné dosiahnuť výnos na úrovni 5% a viac ročne pokiaľ sa vhodne nastaví investičná doba a správne rozloží investícia do rôznych nástrojov.

HYPOTÉKY:

HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH

Vďaka hypotéke pre mladých je možné využiť štátny príspevok pre mladých, čím sa dá aktuálne získať až 2000€ od štátu za obdobie 5 rokov. Využiť je ho možné po splnení príjmovej hranice a do veku 35 rokov.

HYPOTEKÁRNY ÚVER – ÚČELOVÝ, BEZÚČELOVÝ

V dnešnej dobe je možné vybaviť hypotéku takmer na čokoľvek. Kľúčová je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia a dostatočný príjem. Aktuálne sadzby na trhu podľa kampaní sa pohybujú na úrovni 1% (2018).

REFINANCOVANIE HYPOTÉKY

Máte vysokú úrokovú sadzbu na súčasnej hypotéke a chcete ju znížiť vďaka čomu úver menej preplatíte a znížite si tým mesačné zaťaženie? Aktuálne sadzby na trhu podľa kampaní sa pohybujú na úrovni 1% (2018).

ÚVERY:

SPOTREBNÝ ÚVER

Spotrebný úver je síce drahší ako hypotéka ale na druhej strane netreba zakladať nehnuteľnosť, čím je možné požičať si financie na čokoľvek (auto, rekonštrukcia, motorka…) alebo pohodlne si tak napríklad dofinancovať zvyšnú časť nehnuteľnosti.

POISTENIE:

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Zabezpečenie príjmu má byť na prvom mieste a má slúžiť ako náhrada príjmu v prípade neočakávanému výpadku príjmu v prípade úrazu alebo choroby. Nevyhnutnými krytiami sú Smrť, Smrť následkom úrazu, Kritické choroby, Invalidita alebo pracovná neschopnosť.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Chcete byť krytý na neočakávané udalosti ale zároveň nemáte potrebu a záujem si cez poistenie sporiť alebo investovať? Využite rizikové životné poistenie.

ÚRAZOVÉ POISTENIE

Pokiaľ hľadáte len čisto úrazové krytie, bez poistenia chorôb tak využite úrazové poistenie. 

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

Tiež aj zákonné poistenie, ktoré musí mať každý automobil pre prípad, že spôsobí škodu druhej strane.

HAVARIJNÉ POISTENIE

Pokiaľ chcete mať kryté škody, ktoré si na automobile spôsobíte sami (ale aj neznámy páchateľ), tak je vhodné mať dojednané havarijné poistenie.

POISTENIE DOMACNOSTI

Postenie domácnosti obsahuje krytie všetkých poškodení zariadenia domácnosti akými sú zničený televízor, rozbitie skla atď. vplyvom všetkých vonkajších činiteľov. Zahŕňa však aj krádeže či vandalizmus.

POISTENIE NEHNUTEľNOSTI

V poistení nehnuteľnosti sú kryté všetky časti domu alebo bytu, ktoré sú vstavané alebo nehnuteľné akými sú napríklad okná, podlahy, kuchynská linka, vstavaná skriňa a mnoho ďalších. V tomto poistení má klient nárok na plnenie v prípade zničenia týchto častí okolitými činiteľmi, ktorými môžu byť zemetrasenie, požiar, povodeň, atď.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Spôsobili ste škodu niekomu inému, či už na zdraví alebo majetku? Pre tento prípad je určené poistenie zodpovednosti. Najčastejšími prípadmi býva vytopenie suseda alebo zničenie tovaru v supermarkete.

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestujete do zahraničia alebo plánujete dovolenku? Na tento účel slúži cestovné poistenie, ktoré obsahuje najmä poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie a mnoho ďalších.

INÉ TYPY POISTENÍ: firemné, hromadné, priemyselné riziká, atď.

Potrebujete poistiť firmu, sklad, tovar alebo škodu spôsobenú inej právnickej osobe? Patria sem aj hromadné poistenia zamestnancov vo firme alebo poistenia poľnohspodárskych plodín a mnoho ďalších. Na tieto účely slúžia iné typy poistenia. 

2.PILIER:

2.PILIER

Nie je tajomstvo, že štát sa o nás na dôchodku nepostará, preto je veľmi dôležité mať uzavretý 2.pilier. Správne nastavená stratégia a fondy sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zapojiť je možné do 35 roku života, hneď ako zamestnávateľ začne platiť odvody do sociálnej poisťovne.

3.PILIER:

3.PILIER

Pokiaľ zamestnávateľ prispieva aspoň 3% z hrubej mzdy do 3.piliera, tak je to jedna z najefektívnejších foriem prípravy do dôchodku. Pokiaľ neprispieva, tak je možné ho využiť ako vlastnú prípravu do dôchodku podporovanú štátom a to do výšky 180€ ročného vkladu, čím je možné získať od štátu až 34,2€ ročne. (2018)

STAVEBNÉ SPORENIE:

STAVEBNÉ SPORENIE

Stavebné sporenie viac ako v minulosti dokáže pomôcť pri financovania bývania. Možnosť zobrať hypotéku bez založenia nehnuteľnosti alebo dokladovania príjmu umožňuje práve tento typ produktu. Je ideálnym nástrojom na dofinancovanie hypotéky (chýbajúcich 10 až 20%). V neposlednom rade je možné pri vklade 1327,8€ ročne získať štátnu prémiu vo výške 66,39€ ročne. (2018)

V prípade otázok nás neváhajte KONTAKTOVAŤ.