účtovníctvo

Účtovníctvo finančných sprostredkovateľov

Finančných sprostredkovateľov je na Slovensku ako maku. Sú medzi nimi kvalitní a spoľahliví, veľkú časť však tvoria ľudia s opačnými vlastnosťami. Jednu vec však majú všetci sprostredkovatelia spoločnú. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré musia fungovať v súlade s daňovými a účtovnými zákonmi. Vzniká sprostredkovateľom povinnosť viesť účtovníctvo? Ako je to na konci roka s daňovým priznaním?

zver

Zrazili ste lesnú zver? Ako postupovať?

Srnka, zajac, líška,… aj lesná zver sa občas pripletie do jazdnej dráhy auta a môže spôsobiť škody. Obzvlášť často sa vysoká zver zdržiava pri cestných komunikáciách v zime, keď si hľadá potravu na poliach blízko ciest. Medzi obcami je povolená rýchlosť vozidiel 90 km/h a brzdná dráha vozidla v takejto rýchlosti je často-krát na škodu zveri, ktorá sa zjaví na ceste.

štátnej prémie

Ostávajú posledné 2 mesiace pre získanie štátnej prémie stavebného sporenia!

Dnes je len veľmi málo finančných produktov dotovaných štátom a stavebné sporenie je jeden z nich. Štát sporiteľom v stavebnom sporení prispieva štátnou prémiou. Tá je odvodená od výšky vkladov, ktoré sporiteľ v roku 2017 realizuje. Avšak maximálnu štátnu prémiu, ktorú môžete od štátu na stavebné sporenie získať je 66,39 eur.