registrácia

Registrácia podľa § 7a

Registrácia podľa § 7a je povinnosťou, ktorú musia riešiť mnohí podnikatelia. Konkrétne tento typ registrácie sa týka tých podnikateľov, ktorí prijímajú alebo dodávajú službu z/do iného štátu v Európskej únii. Okrem toho existuje ešte registrácia aj z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Ak teda ste podnikateľom, ktorý vykonáva aj takého obchody a netušíte, že aj vás sa DPH týka, určite čítajte ďalej.

dôchodok

Dôchodok a Investovanie

Často pri vytváraní Finančných plánov pre klientov sa stretávam s fenoménom Strach z investovania a s fenoménom skepsa ohľadne ich dôchodku. To, čo považujem za čarovné je, že takmer 70 % všetkých mojich klientov nemá osobnú skúsenosť z investovania, no jediné čoho sa obáva je trh a jeho krach, kríza, strata peňazí. Tie obavy majú aj spoločného menovateľa – klienti často abstrahujú od cieľa a času, pre ktorý je  finančný nástroj vhodný.