zmeny

Zmeny v stavebnom sporení v roku 2018?

Po dlhých 25 rokoch na Slovensku čakajú stavebné sporiteľne zásadné zmeny, ktoré ministerstvo financií avizovalo už dlhšie. Zmeny k stavebnému sporeniu sa dostali do platnosti a štátna prémia na stavebné sporenie by mala byť v roku 2019 účelnejšia, efektívnejšia a mala by byť adresovaná len tým, ktorí ju chcú použiť na stavebné účely.

štátnej prémie

Ostávajú posledné 2 mesiace pre získanie štátnej prémie stavebného sporenia!

Dnes je len veľmi málo finančných produktov dotovaných štátom a stavebné sporenie je jeden z nich. Štát sporiteľom v stavebnom sporení prispieva štátnou prémiou. Tá je odvodená od výšky vkladov, ktoré sporiteľ v roku 2017 realizuje. Avšak maximálnu štátnu prémiu, ktorú môžete od štátu na stavebné sporenie získať je 66,39 eur.