štátnej prémie

Ostávajú posledné 2 mesiace pre získanie štátnej prémie stavebného sporenia!

Dnes je len veľmi málo finančných produktov dotovaných štátom a stavebné sporenie je jeden z nich. Štát sporiteľom v stavebnom sporení prispieva štátnou prémiou. Tá je odvodená od výšky vkladov, ktoré sporiteľ v roku 2017 realizuje. Avšak maximálnu štátnu prémiu, ktorú môžete od štátu na stavebné sporenie získať je 66,39 eur.