registrácia

Registrácia podľa § 7a

Registrácia podľa § 7a je povinnosťou, ktorú musia riešiť mnohí podnikatelia. Konkrétne tento typ registrácie sa týka tých podnikateľov, ktorí prijímajú alebo dodávajú službu z/do iného štátu v Európskej únii. Okrem toho existuje ešte registrácia aj z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Ak teda ste podnikateľom, ktorý vykonáva aj takého obchody a netušíte, že aj vás sa DPH týka, určite čítajte ďalej.