za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Zamestnanec v pracovnom pomere zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú pri výkone svojej práce spôsobí. Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

pracovať

Začali ste PRACOVAŤ? NEZABUDNITE na týchto 5 VECÍ…

Často sa stáva, že sa stretneme s mladým človekom, ktorý začal pracovať a vo finančnom portfóliu nemá zahrnuté základné programy spojené s finančným trhom. Dokonca aj po dlhšom čase od začiatku jeho pracovného pomeru. Prichádza tým v prvom rade o množstvo peňazí, ktoré mu môžu pomôcť efektívne viesť svoj ekonomický život. Tieto veci treba spraviť medzi prvými po tom ako začnete pracovať.