dôchodok

Dôchodok a Investovanie

Často pri vytváraní Finančných plánov pre klientov sa stretávam s fenoménom Strach z investovania a s fenoménom skepsa ohľadne ich dôchodku. To, čo považujem za čarovné je, že takmer 70 % všetkých mojich klientov nemá osobnú skúsenosť z investovania, no jediné čoho sa obáva je trh a jeho krach, kríza, strata peňazí. Tie obavy majú aj spoločného menovateľa – klienti často abstrahujú od cieľa a času, pre ktorý je  finančný nástroj vhodný.