hypoték

Regulácie NBS pre poskytovanie úverov na bývanie 2

Vzhľadom k tomu, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje nepretržite od roku 2005 a dosiahla 40% HDP, Národná Banka Slovenska sa rozhodla zaviesť ďalšie opatrenia a zatiahnuť tak pomyselnú ručnú brzdu, ktorá by tento trend mala spomaliť. Nižšie uvádzam obmedzenia, ktoré budú zavádzané postupne v období najbližších 12 mesiacov.