poistnú udalosť

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Život je rozmanitý a prináša veľa nečakaných situácií. Pokiaľ sú pozitívne o to lepšie. Čo však treba robiť v prípade, keď sa stane nepríjemná vec ako je úraz alebo autonehoda? Viete kedy a komu nahlásiť poistnú udalosť, prípadne, čo k nahlasovaniu potrebujete? V tomto článku vám priblížim, ako treba riešiť škodové udalosti z rôznych poistení.

za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Zamestnanec v pracovnom pomere zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú pri výkone svojej práce spôsobí. Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

kvalitné poistenie

4 príklady z praxe, pre ktoré je potrebné mať KVALITNÉ POISTENIE

Kvalitné poistenie, čo to je a ako funguje? Odpoveď na túto otázku väčšina ľudí nehľadá, až kým nenastane situácia, o ktorej nikto nechce radšej ani počuť. Keď sa však niečo prihodí, tak odpoveď ľudia začnú hľadať väčšinou však už neskoro. V článku spomeniem pár príkladov, ktoré presvedčili nielen klienta ale aj mňa o tom, že je dobre ho radšej mať ako nemať. 

úmrtí

Sú vaši najbližší naozaj v bezpečí?

Na Slovensku pracujeme naozaj tvrdo. Často aj za dvoch. Treba sa obracať, aby bola rodina po finančnej stránke zabezpečená. Mnohým z nás však uniká jedna dôležitá vec. Zajtrajší deň nikto z nás nemá  istý.

Ak sa neriadite heslom: „Po mne potopa“, skúste sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad obsahom tohto článku.