za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Zamestnanec v pracovnom pomere zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú pri výkone svojej práce spôsobí. Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

trvalé následky

Kryje vaše životné poistenie aj trvalé následky úrazu?

Na prechode pre chodcov, cestou domov z práce, pri športe, rodinnej grilovačke, turistike, lyžovačke… miesto, kde by sa vám nemohol stať úraz asi neexistuje. Drobné úrazy, popáleniny, odreniny, výrony sú jedná vec. Zahoja sa a po krátkej dobe si už na nich ani nespomeniete. No rizikom sú najmä ťažké úrazy, tie zanechávajú na tele nemalé šrámy a vedia vás dostať do nepeknej šlamastiky.

životného poistenia

Desatoro životného poistenia

Životné poistenie je finančný produkt, ktorého úloha spočíva vo vykrytí finančných strát a dodatočných nákladov, ktoré vzniknú smrťou poisteného alebo nepriaznivou zmenou jeho zdravotného stavu. Ak uvažujete alebo ste uvažovali, či životné poistenie potrebujete a ak áno, tak ktorá poisťovňa je tá naj alebo ktoré riziká a v akých výškach vykryť a nevedeli ste si dať rady, týchto pár bodov by vám mohlo pomôcť: