údajov

Nová úprava ochrany osobných údajov – nevyhadzujte bezpečnostné projekty, ešte sa veľmi zídu…

Problematika ochrany osobných údajov bude za niekoľko mesiacov prechádzať zásadnejšou zmenou, ako si už mnohí (po masovej medializácii) určite všimli. Keďže subjekty pôsobiace na finančnom trhu v zásade všetky spracovávajú osobné údaje, vrátane citlivých ako sú napr. rodné číslo a sú pripojené na internet, problematika ochrany osobných údajov a bezpečnostných projektov je pre ne viac ako aktuálna.