refinancovať

Refinancovanie úverov. Áno? Nie?

Určite sa už mnohým stalo, že pri čerpaní svojho úveru bol oslovený bankou, aby si dal refinancovať svoj „nevýhodný úver“ s ich „výhodnejším úverom“. Sú okamihy, keď’ sa naozaj oplatí súčasný úver splatiť nejakým iným úverom a tým ušetriť pekný balík peňazí. Kedy sa to ale oplatí a kedy nie?

IŽP

Poistkou sa nesporí!

Životné poistenie je produkt, ktorý slúži na krytie finančnej straty, ktorá nastane smrťou poisteného. Svoje dôležité postavenie má preto najmä u rodín, kde chod domácnosti je odkázaný na príjem živiteľa rodiny. Ak sa zameriame iba na finančnú stratu (nie emocionálnu), tak smrť živiteľa rodiny okrem dodatočných finančných nákladov spojených s pohrebom prináša obrovský výpadok príjmu, ktorý môže výrazne narušiť prípadne skomplikovať bežný chod rodiny.